Krakowski Klaster Gastronomiczny

KKG1-1

Krakowski Klaster Gastronomiczny to otwarta inicjatywa małopolskich firm i stowarzyszeń mające na celu stworzenie alternatywnej wobec światowych koncernów oferty dań gotowych funkcjonalnych dla odbiorcy z branży HoReCa.

Projekt dotyczy kooperacji małopolskich firm i stowarzyszeń w celu wprowadzenia na rynek regionalny nowych, innowacyjnych produktów i usług. Jego realizacja polega na kompleksowym wyposażeniu tzw. Kuchni Centralnej umożliwiającej produkcję dań gotowych funkcjonalnych tj. o cechach prozdrowotnych dla odbiorcy z branży HoReCa. Projekt przewiduje także współdziałanie firm w celu zaoferowania wysokiej jakości kompleksowej usługi cateringowej przewidującej obsługę imprez masowych z wykorzystaniem produktów własnych – usługę tę umożliwi zakup profesjonalnego systemu bankietowego będącego systemem uzupełniających się urządzeń wg. sprawdzonej procedury przygotowania, utrzymywania i wydawania dużej ilości potraw jednocześnie.

Przesłanką do realizacji projektu jest: chęć rozwoju firm, dywersyfikacja działalności, zwiększenie przychodów, zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania technologiczne w branży spożywczej, rosnąca liczba Klientów poszukujących żywności zdrowej, niskoprzetworzonej, o prozdrowotnym składzie, brak podobnej oferty na regionalnych rynku gastronomicznym, posiadanie przez firmy zrzeszone w KKG unikalnych receptur, umiejętności i doświadczeń.

Lider projektu: Olimp Partnerzy: Stowarzyszenie Małopolskich Kucharzy i Cukierników, Profibra, Molino

KKG jest inicjatywą otwartą – zapraszamy do przystąpienia do naszej kooperatywy!

Zainteresowane firmy prosimy o kontakt pod adresem klaster@olimprest.pl Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej: krakowskiklaster.pl     nowe-unijne

Projekt dofinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 2.1: Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat B:  Wspólne przedsięwzięcia i tworzenie powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami, w tym tworzenie klastrów.