Projekty dofinansowane
z funduszy unijnych

nowe-unijne W ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat A – Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP, realizujemy projekty pt.
  • Doposażenie nowego punktu gastronomicznego w celu rozszerzenia działalności firmy Olimp Ewa Niemiec.
  • Dywersyfikacja działalności firmy Alaska w celu stworzenia oferty żywności organicznej.
  • Doposażenie nowych punktów gastronomicznych oraz zakup nowoczesnych maszyn i systemu sprzedaży w celu rozszerzenia oferty firmy Alaska
  • Krakowski Klaster Gastronomiczny szansą na rozwój produkcji żywności funkcjonalnej w Małopolsce